Dobromir Sonierz: PSL powinien się wstydzić Grzyba

Dobromir Sonierz: PSL powinien się wstydzić Grzyba

User Photo
Markus

2 years
483 Views
Share
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
Rzecz dotyczy sprawozdania o wolności religijnej. No, przynajmniej teoretycznie... Spoglądając na ten artykuł
https://wsensie.pl/swiat/25972-psl-puszcza-oko-katolickiego-elektoratu
można przyjąć, że intencje posła Grzyba (PSL), kiedy inicjował prace nad tym sprawozdaniem, były najprawdopodobniej dobre. Ale po paru latach pracy w PE powinien już wiedzieć, że cokolwiek paszcza unijnej legislatywy weźmie w zęby, to po przetrawieniu zawsze z drugiej strony wyjdzie taka sama śmierdząca kupa. Zamiast wycofać swoje nazwisko z tego gniota, dobrnął z tym do nieszczęśliwego końca, przynosząc wstyd swojej partii, Polsce i wszystkim ludziom na literę G.

Bo sprawozdanie miało być o prześladowaniu chrześcijan, a nie został z tego nawet tytuł („sprawozdanie w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE”). Chrześcijaństwo jest tam wspomniane tylko dwa razy wyłącznie w odwołaniach we wstępie. W głównym tekście takie słowo nie pada ani razu. Za to 3 razy wspomniane są kobiety, 2 razy orientacje seksualne i 15 razy niewierzący...

I jakież to bezcenne mądrości udało się dzięki inicjatywie posła Grzyba ogłosić światu ?

• Że w całym świecie obowiązuje zasada rozdziału państwa od kościoła... (p. B) Czyżby ?
• Że Parlament „potępia prześladowanie i ataki na grupy etniczne, religijne, niewierzących, ateistów i wszelkie inne mniejszości oraz prześladowanie kobiet i dziewcząt, a także osób ze względu na ich orientację seksualną” (p. 2). Czyli w rezolucji poświęconej wolności religijnej prześladowanie kościołów wymienia się gdzieś mimochodem pomiędzy grupami etnicznymi a dewiantami.
• Że potrzebny jest dialog kościołów, grup niewierzących, obrońców praw człowieka, praw kobiet, organizacyj młodzieżowych i mediów (p. 9). Nie wymieniono tylko filatelistów, ale jest już całkiem jasne, że należy kościoły utopić w długiej litanii stowarzyszeń, żeby nie obrastały w piórka, że Unia poświęca im zbyt wiele uwagi.
• Że musimy mieć nowego pełnomocnika, który to wszystko załatwi. (p. 7)
• Że UE jest zobowiązana do dialogu z kościołami przez traktaty (p. 4) — co chyba stwierdza z ubolewaniem, bo innym razem robiliśmy przecież gorzkie wyrzuty rządowi Gruzji, że taki dialog u siebie prowadzi:
https://youtu.be/k5yxf9yPtXU

Więc jeśli to miało być oko puszczone do katolickiego elektoratu, to chyba nie wyszło. :)
-----------------------------------------
Sprawozdanie w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii lub przekonań poza UE
Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: Andrzej Grzyb
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0449+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL

Parlament Europejski
Strasburg, 15 I AD 2019

Comments:

Comment
Up Next Autoplay
>