Sośnierz o studiowaniu gender w kosmosie

Sośnierz o studiowaniu gender w kosmosie

User Photo
Markus

2 years
108 Views
Share
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
Kolejna kosmiczna bzdura nad którą mamy starać obradować z zachowaniem powagi.

Otóż:
„mając na uwadze, że kobiety stanowią jedynie 20 % specjalistów w dziedzinie nauki, tylko 27 % absolwentów studiów inżynierskich i tylko 20 % absolwentów studiów informatycznych(16); mając na uwadze, że odsetek mężczyzn pracujących w sektorze cyfrowym jest 3,1 raza większy niż odsetek kobiet; mając na uwadze, że jedynie 19 % pracowników w branży ICT ma szefa kobietę, w porównaniu z 45 % pracowników w innych sektorach;” (p. AA)
— no więc mając to wszystko na uwadze, my Komisja i Parlament i tak wiemy lepiej, że kobiety nadają się do informatyki tak samo dobrze, jak mężczyźni do pracy w przedszkolach.

A więc:
„12. [PE] zwraca uwagę na pogłębiającą się rozbieżność w udziale mężczyzn i kobiet w sektorze cyfrowym w odniesieniu do edukacji, ścieżek kariery zawodowej i przedsiębiorczości; podkreśla, że kluczowe znaczenie ma zapewnienie zrównoważonego pod względem płci podejścia w zakresie promowania karier w dziedzinie ICT i technologii cyfrowych oraz wspieranie większego udziału kobiet ogółem, i studentek w szczególności, w obieraniu ścieżki zawodowej w dziedzinie technologii cyfrowych; (...) zachęca państwa członkowskie do wprowadzania (...) nauczania w zakresie ICT (...) ukierunkowanego zwłaszcza na środki umożliwiające zniwelowanie przepaści cyfrowej między kobietami i mężczyznami oraz zapewnienie dziewczętom różnych możliwości dostępu do przedmiotów STEAM, ponieważ stereotypy dotyczące płci w tych dziedzinach oraz brak kobiecych wzorców do naśladowania są zazwyczaj barierą w dostępie dla dziewcząt; uważa, że usprawniona strategia „Kobiety w sektorze cyfrowym”, w połączeniu z oczekiwanym planem działania Komisji na rzecz zmniejszenia przepaści cyfrowej między kobietami i mężczyznami w sektorze technologii mogłaby przyczynić się do zwiększenia wysiłków w tej dziedzinie;”

No i wspaniale ! Skoro teraz więcej kobiet pracuje w przedszkolach, szkołach, szpitalach i jako stewardessy, to skoro zaciągniemy je za pomocą rozmaitych zachęcających programów unijnych do informatyki, która im nie leży, to te kobiety nie wezmą się, dajmy na to, z kosmosu... Zostaną wyrwane ze szkół, przedszkoli i szpitali. Ale ktoś przecież musi opiekować się przedszkolakami, uczyć w szkołach i podawać leki pacjentom. W takim razie niedobór kobiet trzeba będzie zapełnić mężczyznami, którzy do tej pory mają w tych zawodach średnie branie. Z drugiej strony, skoro ograniczona z natury ilość etatów dla informatyków zostanie teraz przydzielona w 40% kobietom (w porównaniu z 20% obecnie), to musi oznaczać, że 25% mężczyzn-informatyków będzie musiało szukać sobie nowej pracy. Rezultat będzie taki, że przedszkolanki z powołania staną się na siłę informatykami, a zamiast tego nadmiarowi informatycy z powołania będą programować nasze dzieci w przedszkolach.

Oni są w stanie przeciąć Ziemię na pół, byle tylko nie dopuścić do siebie myśli, że w pewnych dziedzinach kobiety mają mniejsze predyspozycje niż mężczyźni. Ci którzy uważają, że Unię można reformować, proszę o podanie argumentu, który jest w stanie przekonać feministki do tego, żeby się uspokoiły.

[TEKST WYSTĄPIENIA] Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciwko. Tutaj mamy oczywiście po raz kolejny popis seksizmu ze strony autorów tego sprawozdania. Namawia się kobiety czy formułuje jakieś programy, żeby one inwestowały więcej czasu w uczenie się technologii cyfrowych. A może one nie chcą? Przestańcie, do cholery, mówić ludziom, co mają robić w życiu. Jesteście politykami. Rolą polityka nie jest wtrącanie się w cudze życie, tylko rozwiązywanie pilnych i niezbędnych spraw dla wszystkich obywateli. Więc wyrażam absolutny sprzeciw wobec tego. No i głupie programy typu Erasmus będą teraz rozbudowane na cały świat – będzie Erasmus mundus. Może w ogóle Erasmus uniwersum. Wystrzelajmy ludzi w kosmos, żeby uczyli się tam „gender studies”. To jest najlepsze miejsce do tego.
_________________________
Sprawozdanie w sprawie edukacji w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE
(2018/2090(INI))
Komisja Kultury i Edukacji
Sprawozdawczyni: Yana Toom
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0400&language=PL

Parlament Europejski
Strasburg, 11 XII AD 2018

Comments:

Comment
Up Next Autoplay
>